Forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter skal hjælpe DR og TrygFonden med at styrke læselysten hos alle Danmarks børn

I et nyt treårigt projekt vil DR, TrygFonden og en række samarbejdspartnere udvikle og afprøve metoder og materialer, der skal styrke læselysten blandt alle Danmarks børn. Forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter bidrager med rådgivning, især i forhold til de yngste børn.

Foto: Colourbox

Læsning er en grundlæggende kompetence og en kilde til oplevelser, læring og udvikling. Men læsning kan også være hårdt arbejde. Det kræver øvelse at blive en sikker og dygtig læser, og blandt mange danske børn er læselysten udfordret.

Derfor sigter et nyt treårigt projekt på at styrke læselysten hos 0-14-årige børn i Danmark, så de ikke opfatter læsning som en sur pligt, men som noget de gør af lyst og nysgerrighed. Projektet hedder ”En verden af historier” og bliver gennemført at DR og TrygFonden i samarbejde med en række samarbejdspartnere, herunder professor Dorthe Bleses og professor Simon Calmar Andersen fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet.

I projektet skal der udvikles nye læsemetoder, medieprodukter og læringsmaterialer, der skal bidrage til at styrke børns motivation for at læse. Projektet bliver gennemført på tværs af DR´s platforme - blandt andet Ultra, Ramasjang og Minisjang - med aktiviteter i dagtilbud, skoler og på landets biblioteker, så det når bredt ud til alle børn.

Dorthe Bleses og Simon Calmar Andersen er rådgivere på projektet. De skal navnlig bidrage med viden om, hvordan læsemetoder og læringsmaterialer bedst understøtter de yngste børns sprog og forudsætninger for at lære at læse senere hen. Ligeledes skal de rådgive om, hvordan dagtilbud og forældre kan støttes i at bruge materialer og metoder, så børnene får de bedste muligheder for at udvikle deres sproglige kompetencer og læselyst. Det er et område, forskerne har stor erfaring med fra afprøvning af forskningsbaserede interventioner i dagtilbud og familier, der har haft fokus på at understøtte sprog og læsning gennem dialog og legende aktiviteter, fortæller professor Dorthe Bleses:  

”Gennem en række store forskningsprojekter har vi fået bred erfaring med, hvordan forskningsbaseret viden om, hvordan børn lærer, og hvad de kan lære på forskellige tidspunkter, kan omsættes til pædagogiske metoder og strategier, der gennem dialog og sjove legeaktiviteter styrker børns udvikling, sprog og læselyst. Vi glæder os meget til at sætte denne viden i spil i samarbejde med DR, TrygFonden og de mange dygtige samarbejdspartnere, så vi sammen kan nå bredt ud og bidrage til at styrke læseforudsætninger og læselyst hos alle børn Danmark”. 

Projektet ”En verden af historier” går i gang i august 2023. Udover TrygFondens Børneforskningscenter deltager også Syddansk Universitet (SDU), Center for Undervisningsmidler (CFU), Centralbibliotekerne (CB) og konsulenthuset EnactLab som samarbejdspartnere i projektet.  

Læs mere

Læs pressemeddelelsen fra DR: DR og TrygFonden vil styrke læselysten hos alle Danmarks børn

Kontakt

Dorthe Bleses, professor, TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet,
Mail: bleses@cc.au.dk, Mobil: 93 50 83 54

Nyhedsarkiv