"FAQ" om sprogvurdering i Danmark

Dorthe Bleses, Anders Højen, Fabio Trecca, Lone Amdi Boisen

I Danmark har vi i 15 år sprogvurderet børn i dagtilbudsalderen. Der er løbende stillet spørgsmål ved det fornuftige i det. Den nuværende debat tager blandt andet afsæt i Reformkommissionens anbefaling i Nye Reformveje 2, om at alle børn i treårsalderen skal sprogvurderes, så alle børn med behov efterfølgende får den relevante sprogstimulering. Kommissionen har ligeledes anbefalet, at kommunerne anvender Børne- og Undervisningsministeriets sprogvurderingsværktøjer til vurderingerne, og at sprogvurderingerne indberettes på nationalt nivau for at skabe større viden på området.

Vi har udarbejdet en FAQ (Frequently Asked Questions) om sprogvurdering i Danmark. Dette er relevant i forhold til en samlet vurdering af Reformkommissionens forslag, som vi som forskere på området og udviklere af ministeriets sprogvurderingsværktøjer Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6 bakker op om.

"FAQ" om sprogvurdering i Danmark

Nyhedsarkiv