Nyt projekt skal styrke den pædagogiske kvalitet i dagplejen

I denne uge starter projektet ”Pædagogisk kvalitet i dagplejen”, hvor forskere fra DPU, VIVE og TrygFondens Børneforskningscenter samarbejder med 11 kommuner om at styrke kvaliteten i dagplejen og evaluere, hvad den betyder for de mindste børns udvikling.

Foto: Mikal Schlosser

Danske småbørn bliver passet mange timer uden for hjemmet, og derfor har det stor betydning for deres trivsel og udvikling, at de er i et dagtilbud med høj pædagogisk kvalitet. Det gælder ikke mindst børn i udsatte positioner, som kan have brug for en ekstra pædagogisk indsats tidligt i livet, for at få samme muligheder som deres kammerater for at klare sig godt i skolen og i livet.

Det er baggrunden for projektet ”Pædagogisk Kvalitet i dagplejen”, som handler om at styrke den pædagogiske kvalitet i dagplejen for alle børn uanset baggrund og undersøge, hvad det betyder for børnenes sproglige, sociale og følelsesmæssige udvikling. Helt konkret skal den pædagogiske kvalitet styrkes ved, at dagplejerne i et 2-årigt praksislæringsforløb arbejder systematisk og fokuseret med at øge kvaliteten af de nære relationer og samspil mellem børn og dagplejere med udgangspunkt i fire pædagogiske kernelementer: Sprog, Kommunikativ læsning, omsorg og leg.

”Pædagogisk kvalitet i dagplejen” er baseret på den pædagogiske tilgang ”Abecedarian”, som i internationale forskningsstudier har vist sig at have positive effekter på børns sociale og følelsesmæssige udvikling og sprog både på kort og lang sigt. Men det er første gang, Abecedarian bliver afprøvet og evalueret i et stort forskningsstudie i Danmark, fortæller forskningsleder Bente Jensen, professor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU):

”I Danmark har der de senere år været et stort fokus på tidlig indsats, men vi mangler viden om, hvordan man styrker kvaliteten i dagtilbud til gavn for alle børn og ikke mindst børn i udsatte positioner. Det kan projektet bidrage med. Særligt for projektet er også, at det er målrettet dagplejen og tilrettelagt således, at dagplejerne veksler mellem at arbejde med de pædagogiske principper derhjemme med deres egne dagplejebørn og udveksle erfaringer og ideer med deres kolleger i dagplejegruppen. Samtidig får dagplejens pædagogiske ledere ekstra viden og redskaber til at understøtte dagplejernes praksislæring. Fra forskning ved vi nemlig, at praksislæring og lærende fællesskaber er afgørende, hvis voksne professionelle skal lære og udvikle deres praksis.”  

 

Kick-off i 11 kommuner

Projektet ”Pædagogisk kvalitet i dagplejen” strækker sig over 2 år og er et samarbejde mellem dagplejen i 11 kommuner og forskere ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) og TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet samt Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE). Det skydes i gang med kick-off møder med dagplejere og pædagogiske ledere i alle 11. kommuner. Det første foregår i Randers d. 24. august.

Effekten af at arbejde med ”Pædagogisk kvalitet i dagplejen” evalueres i et lodtrækningsforsøg. Det betyder, at der før projektstart er trukket lod om, hvilke af kommunernes tilmeldte dagplejegrupper, der deltager i praksislæringsforløbet, og hvem der er sammenligningsgruppe. Dette gør, at der ikke er systematiske forskelle på børn og dagplejere i de to grupper. Hvis forskerne ved hjælp af validerede måleredskaber kan påvise, at børnene i indsatsgruppen udvikler sig mere sprogligt, følelsesmæssigt og socialt end børnene i sammenligningsgruppen, kan de derfor med stor sikkerhed konkludere, at dette skyldes arbejdet med ”Pædagogisk kvalitet i dagplejen”.

 

Derudover bliver praksislæringsforløbet fulgt at en post.doc, der ved hjælp af kvalitative metoder som interviews og observation afdækker, hvad der hæmmer og fremmer arbejdet med at styrke kvaliteten i dagplejen ved hjælp af denne pædagogiske tilgang. Det skaber værdifuld viden for dagplejere og kommuner, der senere hen vælger at arbejde med denne pædagogiske tilgang, siger forskningsleder Bente Jensen:

”Hvis dagplejen i andre kommuner på sigt skal have gavn af indsatsen ”Pædagogisk kvalitet i dagplejen”, er det ikke nok at vide, at den virker. Det er også vigtigt at vide, hvordan den virker, og under hvilke omstændigheder den virker bedst. På den måde får andre kommuner de bedste forudsætninger for at arbejde med at styrke den pædagogiske kvaltiet i dagplejen til gavn for børn og dagplejere.”   

Projektet ”Pædagogisk kvalitet i dagplejen er finansieret af en bevilling fra TrygFonden på 6.500.000 kr.

Læs mere

Projektside om Pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD)

VIVE undersøger effekter af den pædagogigske kvalitet i dagplejen

 

Kontakt

Bente Jensen, professor MSO
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet
bj@edu.au.dk
Tlf.: 2211 97 26

Nyhedsarkiv