Pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD) med fokus på 0-2årige børn 

En praksisnær indsats med fokus på at styrke læring og trivsel for alle 0-2årige i dagpleje gennem nære sociale relationer og udviklende interaktioner mellem barn og voksen.

 

Periode: 2019 - 2023.

Målgruppe: Dagplejebørn i alderen 0-2 år i 5-7 kommuner.

Indsats: Projektet undersøger, hvordan styrket pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD) med fokus på nære sociale relationer og udviklende interaktioner mellem barn og voksen kan styrke alle dagplejebørns sociale og emotionelle udvikling og sprog – uanset baggrund.

Pædagogisk kvalitet betyder, at læringsmiljøer, leg, læring og omsorg udvikles som ét integreret hele for 0-2årige børn i dagpleje. Nære sociale relationer og interaktioner mellem barn og voksen er omdrejningspunktet, og der arbejdes systematisk med at styrke den pædagogiske kvalitet ved at arbejde med grundelementerne: Sproglig prioritering, kommunikativ læsning, omsorg og leg. Pædagogikken tager desuden udgangspunkt i barnets ressourcer og aktive medvirken. 

Projektet lægger sig op ad Den styrkede pædagogiske læreplan, særligt med fokus på målsætningen om, at det pædagogiske læringmiljø skal tilrettelægges, "så det tager højde for børn i udsatte positioner, så trivsel, læring, uddannelse og dannelse fremmes” (Dagtilbudsloven §8, stk. 5).

Projektet bygger desuden på principperne fra den Vygoskij-inspirerede tilgang ”Abecedarian”, som i gentagne internationale forskningsstudier har vist sig at have både korttids- og langtidseffekter på alle børns sociale og emotionelle udvikling og sprog.

Indsatsen er struktureret som et 2-årigt kompetence- og praksisudviklingsforløb, hvor dagplejerne samarbejder om at tilegne sig de pædagogiske principper og udvikle en ny fælles praksis ved at arbejde i tre kontekster: Læringslaboratorier/workshops i kommunen, fælles analyse og kritisk refleksion i dagplejegruppen og dagligt arbejde med at øge den pædagogiske kvalitet hos den enkelte dagplejer.

Indsatsen understøttes af et lederspor med lederkurser og ledelsesstøtte samt en række konkrete værktøjer. Heriblandt en digital læringsplatform med undervisningsmaterialer, film og værktøjer til planlægning og refleksion.  

Fra januar 2020 indgås aftaler med kommuner. Indsatsen gennemføres i 4 moduler fra august 2020 til september 2021.  

Præsentation af forskningsprojektet Pædagogisk kvalitet i dagplejen (PKD) på dagplejelederes og dagplejepædagogers årsmøde i Nyborg Strand d. 19. november 2019.

Forskning: For at undersøge om indsatsen har den forventede effekt, gennemføres projektet som et lodtrækningsforsøg. Forskerne undersøger effekterne på børnenes socio-emotionelle udvikling og sprog, samt hvorvidt projektet har den ønskede positive effekt på børn i udsatte positioner. Ved dataindsamlingen bliver dagplejerne støttet i at udfylde spørgeskemaer for det enkelte barn. Et ph.d.-projekt vil desuden belyse, hvad der sker, når indsatsen føres ud i livet, samt hvilke faktorer, der fremmer eller hæmmer den pædagogiske kvalitet i dagplejen i arbejdet med denne pædagogiske tilgang. 

Partnere: Projektet gennemføres med støtte fra TrygFonden. DPU og VIVE er partnere.

Resultater: Afsluttende resultater forventes i 2023.  

Projektgruppe

Louise Voldby Beuchert-Pedersen

Forsker
VIVE

M
P +45 33 69 77 97
Jane Greve Forsker
VIVE

M
P +45 41 10 26 22
Jens Dietrichson Forsker
VIVE

M
P +45 33 69 77 97

Kimberly Meunier

Konsulent
The University of Melbourne

M
P 1.919.928.6090

Publikationer

I pressen