READ

Grundlæggende færdigheder i læsning og skrivning er afgørende for, hvordan børn og unge klarer sig i skolen og i mange andre sammenhænge i livet. 

I samarbejde med Aarhus Kommune har forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter vist, at forældre kan gøre en stor forskel for deres børns læseudvikling, hvis de læser regelmæssigt med deres barn og taler med barnet om det, de læser.  

Basisindsatsen i READ er en bogpakke med kvalitetsbøger og vejledningsmateriale til, hvordan man kan læse sammen med sit barn og hjælpe barnet til at øge sin læseforståelse ved at stille spørgsmål til bogens indhold og form før, under og efter læsningen.

Resultater fra et lodtrækningsforsøg blandt mere end 1500 aarhusianske indskolingselever viser, at READ kan styrke alle elevers læsning og skrivning – og at de børn, som rykker sig allermest, er børn af forældre, som ikke tror, det gør en forskel at læse med sit barn. Også børn af forældre med begrænset uddannelse eller anden etnisk baggrund får et markant løft.

I efterfølgende READ-projekter er der fokus på at opskalere READ og udvide READ til andre aldersgrupper – samt på at blive klogere på, hvordan man kan understøtte arbejdet med READ både lokalt og nationalt, så alle børn og unge får de bedst mulige forudsætninger for at udvikle deres læsekompetencer.  

Visninger
Resultater fra forskningsprojektet READ - Sammen om læsning.