READ - Sammen om læsning - et forskningsprojekt i Aarhus

READ - Sammen om læsning

Kan en forældreinddragende indsats styrke elevernes faglige kompetencer indenfor læsning og matematik? Forskningsprojektet READ arbejder videre på de positive erfaringer fra Sprogkuffertprojektet og undersøger, om det på folkeskoleniveau er muligt gennem en enkel, forældreinddragende indsats at styrke elevernes faglige kompetencer indenfor læsning og matematik.

Periode:

2013 – 2016.

Målgruppe:

Børn i 2. og 3. klasse.

Antal deltagere:

29 folkeskoler i Aarhus, ca. 3.000 elever (hvoraf nogle deltog i forsøg med sprogkuffert i 2009-2011).

Indsats:

Børn lærer bedst at læse når de regelmæssigt læser i hjemmet. Hvordan forældrene læser sammen med deres barn – og ikke mindst taler med barnet om sprog og læsning, har betydning for barnets læseudvikling. Derfor består indsatsen i, at børnene af to omgange i det skoleår, indsatsperioden forløber, får udleveret bøger til selvlæsning medfulgt af en vejledning til forældrene. Vejledningen er oversat til ni andre sprog og giver forældrene praktiske råd til hvordan de kan hjælpe deres barn til at læse og forstå teksterne. I vejledningen gøres forældrene opmærksomme på, at alle børn kan blive bedre til at læse ved at øve sig. Dermed ønsker indsatsen især at motivere de forældre - som tænker, at deres børn har svært ved at læse og derfor skal skånes - til at øve mere på et for eleven passende niveau.

Eleverne i 3. klasse får også udleveret materiale, der vejleder forældrene i at kunne inddrage matematik i hjemmet.

Forskning:

Effekten af READ evalueres i lodtrækningsforsøg.

Gennem lodtrækning er halvdelen af de i udgangspunktet 141 deltagende folkeskoleklasser blevet udtrukket som indsatsgruppe, mens den anden halvdel har fungeret som kontrolgruppe. Lodtrækningen gør det muligt med stor sikkerhed at kunne måle effekten af indsatsen.

Elevernes udbytte i form af kompetencer indenfor læsning og matematik måles gennem detaljerede læse- og skrivetests, som gerne skulle give et mere nuanceret billede af børnenes udvikling.

Partnere:

Aarhus Kommune og Via University College.

Resultater:

Indsatsen har en meget betydelig positiv effekt for elevernes kompetencer inden for både læsning og skrivning. Elever med forældre, der inden projektet opfattede deres børns evner til at læse som fastlåste og meget svære at ændre, har vist særligt gode resultater. Det tyder på, at involvering af forældrene kan gøre en stor forskel, når forældrene gøres opmærksomme på, at alle børn kan blive bedre til at læse ved at øve sig. Forsøg med forældreinddragende indsatser viser sig ofte at have mindst effekt for familier med svag økonomisk eller uddannelsesmæssig baggrund. Det er imidlertid ikke tilfældet her. Eksempelvis har børn med anden etnisk baggrund end dansk profiteret lige så meget af READ-projektet som børn med dansk baggrund. Der er således tale om meget lovende resultater. Resultaterne er beskrevet nærmere i artiklen Reading intervention with a growth mindset approach improves children’s skills.