Sprogkuffert til børn med dansk som andetsprog

Sprogkuffert til børn med dansk som andetsprog

En sprogkuffert med bøger og læringsspil gør en markant forskel for børn af forældre med dansk som andetsprog. Sprogkufferten indeholdt materialer og vejledning som skulle ruste forældre med dansk som andetsprog til bedre at kunne hjælpe deres børn med sprogligt at blive klar til at starte i skole.

Periode:

2009 – 2011.

Målgruppe:

Børn med dansk som andetsprog i alderen 4-5 år.

Antal deltagere:

284 børn fordelt på 61 daginstitutioner i Aarhus.

Indsats:

Børnene i forsøget fik udleveret én sprogkuffert, der indeholdt børnebøger, vendespil samt en forklarende DVD med sprogudviklingsteknikker til deres forældre. Forældrene blev indledningsvist introduceret til kufferten af daginstitutionens pædagoger, hvorefter kufferten blev sendt med forældrene hjem til brug i hjemmet. Herudover modtog forældrene ikke yderligere vejledning eller påmindelser om projektet før forsøgets afslutning, og det stod derfor forældrene frit for, om de ville gøre brug af sprogkufferten.

Forskning:

Effekten af sprogkufferten er evalueret gennem et lodtrækningsforsøg. Aarhus Kommunes børnehaver blev inddelt i en indsats- og en kontrolgruppe ved hjælp af lodtrækning. Børnene i den førstnævnte gruppe modtog sprogkufferten, mens børnene i sammenligningsgruppen fik den normale førskolestøtte.

Til at måle indsatsens effekt har projekts forskere taget udgangspunkt i Aarhus Kommunes obligatoriske sprogscreeningstest, der tester børnenes niveau af ordforråd, sprogforståelse og sætningskonstruktion. Testen afgør, om børnene skal have ekstra sproglig støtte i skolen i form af en modtager- eller specialklasse og gennemføres af pædagoger i barnets dagtilbud.

Partnere:

Aarhus Kommune.

Resultater:

Sprogkufferten havde en positiv effekt, idet den reducerede antallet af skolestartere med behov for en specialklasse fra 7 % af en årgang af skolestartere med dansk som andetsprog til 0,7 %. En reduktion, der svarer til 89 %.

Sprogkufferten var især effektiv for de af børnene, hvis mødre ikke har en registreret uddannelse. For disse elever blev behovet for specialklasse reduceret fra 17 % af en årgang af tosprogede skolestartere til ingen.

Publikationer

I pressen

DR Østjylland (06.04.2013): Succes med det danske sprog

Jyllands-Posten (28.01.2014): Bedre viden om børn giver sikker pædagogisk indsats

Aarhus Stiftstidende (01.09.2014): Behov for at løfte de svageste børn

Øvrige links

Om Sprogkuffert-projektet på Aarhus Kommunes hjemmeside.