READ - i plejefamilier

READ- i plejefamilier

Anbragte børn er en udsat børnegruppe, der præsterer betydeligt under deres potentiale, sammenlignet med ikke-anbragte børn. Sådanne forskelle etableres allerede tidligt i børnenes liv, og det er derfor vigtigt at opnå mere viden om, hvordan plejeforældre effektivt kan understøtte de anbragte børns udvikling. Tidligere lodtrækningsforsøg har vist, at børns sprogudvikling og før-skriftlige kompetencer kan styrkes gennem fælles læsning og samtale med børn sammen med deres primære omsorgsgiver. Derfor undersøges det nu, om de positive effekter af tidligere lodtrækningsforsøg også kan genfindes blandt anbragte børn og dermed bidrage styrke deres sproglige og socioemotionelle færdigheder.

Periode:

2018- 2020

Målgruppe:

Børn i alderen 3-6 år, der er anbragt uden for hjemmet og børn, der bor med en eller begge sine forældre

Antal deltagere:

I alt ca. 500 familier. Både familier med anbragte og ikke-anbragte børn vil deltage i forsøget for at kunne sammenligne indsatsens effekt på de to familietyper.

Indsats:

Indsatsen består i, at familier i indsatsgrupperne får udleveret en række bøger, som forældrene eller plejeforældrene læser med deres børn. Foruden bogpakken medfølger også en vejledning i, hvordan læsningen bedst kan gennemføres, så børnenes sproglige udvikling understøttes, samt materiale omhandlende, hvorfor fælles læsning er vigtigt. Indsatsen vil genbruge materialet fra tidligere READ-projekter, der har vist positive resultater. Projektet rummer flere tiltag, der skal understøtte implementeringen af indsatsen, bl.a. to workshops for forældre og plejeforældre.    

Forskning:

Effekten af indsatsen evalueres i et lodtrækningsforsøg med randomisering på familieniveau. Hvis en familie rummer mere end ét barn i målgruppen, vil alle børn således tildeles samme gruppe. For at det er muligt at evaluere effekten af READ for de anbragte børn sammenlignet med effekten af interventionen for ikke-anbragte børn, består studiet af fire eksperimentelle grupper: En indsatsgruppe med dialogisk læsning for hhv. anbragte og ikke-anbragte børn samt to dertilhørende kontrolgrupper. Lodtrækningen sikrer, at forskellene mellem indsats- og kontrolgrupper med stor sikkerhed kan tilskrives selve interventionen. Effekten af indsatsen undersøges på flere parametre: Børnenes sprogforståelse, ihærdighed og sociale udvikling.  

Partnere:

Videnscenter for anbragte børn og unge (VABU)

Resultater:

Forventes i 2020.