Invitation til forskningsprojektet "Vi lærer sammen Indskoling"

Kan man styrke de yngste elevers læring og overgangen mellem dagtilbud og skole ved at arbejde med den pædagogiske ramme "Vi lærer sammen" i folkeskolens yngste klasser?

Det undersøger forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter i et nyt projekt, der er støttet af TrygFonden med 5,8 millioner kr.

Projektet er en videreudvikling af "Vi lærer sammen" i dagplejen, vuggestuen og børnehaven, som i lodtrækningsforsøg med 15.000 danske børn har vist sig at have store og positive effekter på børns sproglige, matematiske og socio-emotionelle kompetencer.

I projektet tilpasses "Vi lærer sammen" til 0. og 1. klasse i samarbejde med børnehaveklasseledere, lærere, pædagoger, skoleledere og forvaltning fra de deltagende kommuner.

Efterfølgende undersøges effekterne af "Vi lærer sammen Indskoling" i et lodtrækningsforsøg.

Læs mere i invitationen og tilmeld din skole.

Læs mere om forskningsprojektet på projektsiden Vi lærer sammen Indskoling