Publikation

Børn af forældre på overførselsindkomst: Udvikling af sprog og læsning

Anders Højen, Dorthe Bleses, Fabio Trecca, Benedicte Donslund Vind, Lau Meldgaard Andreassen, Søren Munkedal.

Sammenfatning

Andelen af børn, der har svage sprogkompetencer i førskolealderen, er 2-3 gange så stor blandt børn med forældre på overførselsindkomst tre år i træk sammenlignet med børn af selvforsørgende forældre. Selvom der kontrolleres for herkomst og uddannelsesniveau, er andelen af børn med svage sprogkompetencer væsentlig højere blandt børn med forældre på overførselsindkomst sammenlignet med selvforsørgende forældre. Forskelle i sproglige og førskriftlige kompetencer op til skolestart er i høj grad relateret til forskelle mellem børn i læsetilegnelsen. Denne rapport viser, at disse forskelle kan hænge sammen med faktorer i børnenes hjem – herunder det hjemmelæringsmiljø og den grad af følelses- og adfærdsunderstøttelse, som forældrene stiller til rådighed for børnene – og den måde forældre og børn taler sammen og interagerer med hinanden på. Børn af forældre med et stort ordforråd og som i høj grad bruger strategier som navngivning af ting, gentagelser og hv-spørgsmål i kommunikationen med barnet, har det største ordforråd. Rapportens analyser tyder imidlertid ikke på, at der er store forskelle mellem forældre på overførselsindkomst og selvforsørgende eller mellem forældre med forskelligt uddannelsesniveau, når det gælder brug af de enkelte interaktionsstrategier.

Analyser af forskellige typer af sprogindsats i førskolealderen viser, at det er vanskeligere at understøtte kernesproglige færdigheder som ordforråd og sprogforståelse end førskriftlige færdigheder. Manglende langtidseffekter af førskoleindsats – og endda i nogle tilfælde negative effekter for de mest udsatte børn målt på omfanget af overførselsindkomst i familien – peger på vigtigheden af opmærksomhed på de mest udsatte børn i dagtilbuddets sprogindsatser. Positive langtidseffekter af en førskoleindsats, der blev kombineret med professionel udvikling af dagtilbudspersonalet, ses for børn, der i middelgrad er påvirket af overførselsindkomst i familien. Endelig peger positive korttidseffekter af en lavintensiv læseindsats i skolen med forældreinddragelse, særlig for børn af forældre på overførselsindkomst, på, at forældre er en underudnyttet resurse i børns læsetilegnelse.

Læs rapporten: Børn af forældre på overførselsindkomst: Udvikling af sprog og læsning

Nyhedsarkiv