Forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter får millionbevilling til ny skoleforskning

Professor Helena Skyt Nielsen og lektor Maria Knoth Humlum fra TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet får hver især 3. 2 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfonds program øremærket forskning om læring og trivsel i folkeskolen.

Foto: Aarhus Universitet. Helena Skyt Nielsen (tv.) og Maria Knoth Humlum (th.).

Helena Skyt Nielsen glæder sig over bevillingen, som gør det muligt at undersøge, om man kan styrke børn og unges matematikkundskaber ved at fokusere på børn og unges udvikling af regnestrategier fremfor anvendelse af standardprocedurer i matematikundervisningen:

”Alt for mange elever forlader folkeskolen med utilstrækkelige matematikkundskaber, og det kan have negativ betydning for deres uddannelse og beskæftigelse på sigt. Nyere dansk forskning peger på, at der er en sammenhæng mellem børn og unges matematikkundskaber, og hvor gode de er til at se flere løsninger på matematiske problemer og vælge den mest passende løsningsmetode. Men vi mangler evidensbaseret viden om, hvordan undervisningen kan styrke børn og unges udvikling af regnestrategier, og om det rent faktisk fører til, at de klarer sig bedre i matematik”.

Derfor vil Helena Skyt Nielsen og hendes forskningsteam bestående af forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet og VIA UC først udvikle og afprøve en intervention, der skal styrke udviklingen af regnestrategier i matematikundervisningen. Herefter skal interventionen afprøves i et lodtrækningsforsøg med danske grundskoler for at undersøge, om elever på skoler, der arbejder med denne tilgang, klarer sig bedre i matematik end andre elever.

Hvad karakteriserer den gode lærer?

Også Maria Knoth Humlum glæder sig over bevillingen, der skal bidrage til at skabe ny viden om, hvad der karakteriserer en god lærer:

”Vi ved fra forskning, at den enkelte lærer har stor betydning for, hvor godt eleverne klarer sig. Men vi ved stort set intet om, hvad der karakteriserer de lærere, der er gode til at løfte deres elever fagligt eller trivselsmæssigt. Eller om nogle typer af lærere er særligt gode til at løfte bestemte grupper af elever. Dette vil vi undersøge ved hjælp af registerdata fra Danmarks Statistik."

Sammen med sit forskerteam fra TrygFondens Børneforskningscenter vil Maria Knoth Humlum desuden undersøge, hvad skolerne lægger vægt på, når de beslutter, hvilke lærere, der skal have hvilke klasser, eller i hvilke klasser nye elever skal placeres.

”Vi vil blandt andet se på, om der er nogle systematikker, for eksempel i forhold til hvor udfordrede elever bliver placeret, og om en anden fordeling af elever og lærere kan øge elevernes trivsel og faglige standpunkt. Man kunne eksempelvis forestille sig, at lærere med bestemte linjefag eller andre særlige kompetencer eller karakteristika er særligt gode til at løfte elever fra bestemte sociale lag eller med specifikke faglige eller trivselsmæssige udfordringer." 

Læs mere om bevillingerne fra Danmarks Frie Forskningsfond

Nyhedsarkiv