Kvalitet i vuggestuen set fra det enkelte barns perspektiv

Ny forskning viser, at vuggestuebørn, som indgår i positive samspil med pædagogerne, udvikler sig mest sprogligt. Men i danske vuggestuer er der stor forskel på kvaliteten af de samspil, som det enkelte barn oplever, og dermed på det enkelte barns udviklingsmuligheder.

Foto: Martin Gravgaard

Per og Mads går begge i vuggestue. Men deres oplevelser i løbet af dagen er meget forskellige. For hvor Per ofte sidder tæt på pædagogerne og gennem smil, blikke eller små snakke har god kontakt med de voksne gennem dagens forskellige rutiner og aktiviteter, er Mads mere flagrende og har sit fokus andre steder.  Per og Mads er fiktive personer. Men de er et billede på, hvor forskelligt samspillet med de voksne i vuggestuen kan opleves af det enkelte barn. Og da børn netop udvikler sig i positive relationer med omsorgsfulde voksne, har det betydning for, hvor gode muligheder det enkelte barn har for at udvikle sig, ikke mindst sprogligt. Det fortæller professor Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet, som sammen med kollegaer i et nyt forskningsstudie har undersøgt kvaliteten i danske vuggestuer set fra det enkelte barns perspektiv, og hvad det betyder for det enkelte barns læring:

”Vores undersøgelse viser, at børn, som indgår i positive samspil med pædagogerne, udvikler deres ordforråd og matematikordforråd mere end andre børn. Samtidig ser vi, at der i danske vuggestuer er meget stor forskel på, i hvor høj grad det enkelte barn er involveret i positive samspil med det pædagogiske personale. Det betyder, at der set fra det enkelte barns perspektiv kan være stor forskel på kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø og dermed det enkelte barns udviklingsmuligheder."

Vigtigt at sikre udviklingsmuligheder for alle børn

Undersøgelsen af kvalitet er baseret på data fra vuggestuer i 22 danske dagtilbud, der er indsamlet med det nye observationsredskab InCLASS Toddler. Med dette redskab omsættes observationer af enkelte børns interaktioner i hverdagen i vuggestuen til kvalitetsmål for barnets interaktioner med pædagoger og kammerater samt for barnets engagement i læringsaktiviteter og evne til opføre sig hensigtsmæssigt i forskellige situationer. Redskabet er udviklet på baggrund af det amerikanske måleredskab InCLASS Preschool, men det tilpasset, så det kan anvendes til at observere interaktioner i vuggestuer og dagplejer. Det gør det muligt at vurdere aspekter af kvaliteten i dagtilbud, som typisk ikke indfanges i eksisterende kvalitetsmålinger, siger Dorthe Bleses:

”De fleste kvalitetsmålinger har fokus på strukturel kvalitet som normeringer og indretning af institutionen eller på proceskvalitet, hvor der er fokus på, hvad pædagogen gør. Men der er typisk ikke et mål for, hvad det enkelte barn oplever, og hvordan læringsmiljøet ser ud fra det enkelte barns perspektiv. Det betyder, at en generel måling af kvaliteten i en vuggestue kan dække over meget store forskelle set fra det enkelte barns perspektiv."

Derfor kan kvalitetsmålinger med det nye måleredskab ifølge Dorthe Bleses være et godt supplement til eksisterende kvalitetsmålinger, som kan bidrage til, at det pædagogiske personale bliver mere opmærksomme på at sikre udviklingsmuligheder for alle børn:

”Med inCLASS Toddler har vi fået et redskab, som kan bruges til at følge kvaliteten i dagtilbud på et område, som vi ved, har stor betydning for børns udviklingsmuligheder. Børn er forskellige, og der kan være stor forskel på, hvordan de går til verden og byder sig til i samspillet med børn og voksne. Men netop derfor er det vigtigt, at pædagogerne udvikler nogle systematikker, så de sikrer, at alle børn indgår i positive og udviklende interaktioner hver dag."

Fakta

Vi bestræber os på at leve op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. Derfor er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Nyhedsarkiv