Nyhedsbrev: Tosprogede børn med behov for sprogstøtte klarer sig bedst på den lokale folkeskole

Læs resultaterne af TrygFondens Børneforskningscenters forskningsprojekt "Virkninger af Aarhus Kommunes skoleomfordelingspolitik for tosprogede skolestartere".

Billede: Coulorbox

Tosprogede børn med et væsentligt behov for sprogstøtte trives bedre og lærer mere, hvis de begynder på den lokale folkeskole, end hvis de bliver henvist til en anden skole i kommunen med flere dansksprogede kammerater. Det viser resultaterne fra TrygFondens Børneforskningscenters forskningsprojekt ”Virkninger af Aarhus Kommunes skoleomfordelingspolitik for tosprogede skolestartere”.

Dette gælder navnlig, hvis børnene er henvist fra en såkaldt magnetskole, dvs. en skole med mange tosprogede, som får ekstra ressourcer til at skabe et skoletilbud af høj kvalitet. Det tyder på, at ressourcer er vigtigere end dansksprogede kammerater, når det handler om at styrke trivslen og de faglige resultater blandt tosprogede elever med væsentligt behov for sprogstøtte.

Forskningsprojektet viser også, at der sjældent opstår samhørighed eller venskaber mellem elever med forskellig etnisk status som enten minoritet eller majoritet. Endelig er der indikationer på, at de henviste elever føler sig som gæster, der ikke har samme handlemuligheder og ret til medbestemmelse som modtagerskolens lokale børn.

De overordnede resultater er beskrevet i nyhedsbrevet: Virkninger af Aarhus Kommunes skoleomfordelingspolitik for tosprogede skolestartere. 

Om projektet

Forskningsprojektet "Virkninger af Aarhus Kommunes skoleomfordelingspolitik for tosprogede skolestartere" har modtaget 5,387 mio. kr. i støtte fra TrygFonden. Det udføres i samarbejde mellem Aarhus Kommune og forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter.

Forskergruppen bag projektet består af: Anna Piil Damm, Elena Mattana og Helena Skyt Nielsen fra Aarhus BSS - Aarhus Universitet, Institut for Økonomi, Benedicte Rouland, l´Université de Nantes, Sidsel Vive Jensen, VIVE og Kathrine Vitus, Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.  

Resultaterne er foreløbig publiceret i to artikler og et arbejdspapir.  

Damm, Anna Piil, Elena Mattana and Helena Skyt Nielsen, Benedicte Rouland(2020). ”Effects of Busing on Test Scores and the Wellbeing of Bilingual Pupils: Resources matters”. Economics Working Papers.  

Jensen, Sidsel Vive and Kathrine Vitus (2020). ”Broken Interaction Rituals, Struggles for Membership, and Violence among Young Children in Two Danish Schools.” Symbolic Interaction 43(2), s. 284-307.

Jensen, Sidsel Vive (2018). ”Difference and Closeness: Young Children´s Peer Interactions and Peer Relations in School.” Childhood 25(4), s. 501-515.

Derudover foreligger resultater i et arbejdspapir, som er indsendt til fagfællebedømmelse men endnu ikke offentliggjort: Jensen, Sidsel Vive: ”Contact Theory and Integration Policy. Interethnic Interaction and Social integration among Young Children in Two Danish Desegregated Schools”. 

Nyhedsarkiv