Samarbejde om "Vi lærer sammen" skudt i gang på BIOCIRC Arena i Viborg

I denne uge er der kick-off på "Vi lærer sammen" i Viborg Kommune, hvor alle dagtilbud skal samarbejde systematisk om at styrke de mindste børns sprog og trivsel.

Foto: Britt Roslyng

Det er ikke håndbold, de over 800 medarbejdere fra området dagtilbud i Viborg Kommune denne uge samles om på to store fyraftensmøder på BIOCIRC Arena i Viborg, men derimod opstarten på et samarbejde der i den grad også kræver forpligtende holdspil.

De næste fire år skal de arbejde sammen med forskere og konsulenter fra TrygFondens Børneforskningscenter om at implementere den evidensbaserede pædagogiske ramme Vi lærer sammen hos alle dagplejere og børnehuse. Det skal bidrage til at styrke sprog, trivsel og udvikling hos alle børn. Professor Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter glæder sig til samarbejdet:

”Som også reformkommissionen har peget på, er det vigtigt, at kommuner og dagtilbud arbejder med at styrke børns sprog på 0-6-års-området, fordi sprog er motorvejen til trivsel, læring og udvikling både i førskole-alderen og på sigt. Derfor ser vi meget frem til samarbejdet med Viborg Kommune om Vi lærer sammen, der netop giver det pædagogiske personale, ledere og forvaltning viden og værktøjer til at arbejde systematisk med at styrke læringsmiljøet på tværs af dagtilbud, og som den eneste pædagogiske indsats i en dansk dagtilbudskontekst har dokumenteret positiv effekt på sprog og udvikling hos alle børn i både dagpleje, vuggestue og børnehave.”    

Samarbejdet mellem Viborg Kommune og TrygFondens Børneforskningscenter er et led i partnerskabet om Vi lærer sammen. Det ledes af professor Dorthe Bleses og støttes af TrygFonden, som har bevilget 20 millioner til partnerskabet over de næste fem år.

Læs mere

Læs pressemeddelelsen fra Viborg Kommune

Læs mere om Vi lærer sammen og partnerskabet om Vi lærer sammen

Læs Reformkommissionens anbefalinger i Nye reformveje 2

Kontakt

Dorthe Bleses, professor, TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, Mail: bleses@cc.au.dk, Mobil: 93 50 83 54

Nyhedsarkiv