Ny forskningskortlægning: Disse indsatser støtter effektivt elever med svage kompetencer i sprog og læseforståelse

Svage kompetencer i sprog og læseforståelse har negative konsekvenser for børns udbytte af undervisningen. Men en ny forskningskortlægning afdækker seks overordnede indsatstyper med en dokumenteret positiv effekt, som lærere og pædagoger kan anvende i undervisningen for at støtte børns sprog og læseforståelse.

Børn med svage kompetencer i sprog og læseforståelse har ofte så svært ved at forstå, hvad de læser, eller hvad deres lærere og klassekammerater taler om i timerne, at det har negative konsekvenser for deres læring. Lærere og pædagoger har imidlertid en lang række redskaber til at understøtte børnenes sproglige udvikling og læseforståelse, så de får et større udbytte af undervisningen.

Det viser en ny forskningskortlægning, som TrygFondens Børneforskningscenter har udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). På baggrund af en systematisk gennemgang af 39 forskningskortlægninger, som tilsammen omfatter 667 forskellige forskningsstudier og mindst 75.000-100.000 børn, afdækker de seks overordnede indsatstyper, som har dokumenteret positiv effekt på grundskoleelevers sproglige kompetencer og læseforståelse. Det handler for eksempel om at lære eleverne strategier til at læse aktivt, træne ordforråd i forbindelse med fælles boglæsning og understøtte undervisningen med grafiske og visuelle redskaber, fortæller professor Dorthe Bleses fra TrygFondens Børneforskningscenter, som har stået i spidsen for forskningskortlægningen:

”Hver indsatstype er baseret på en række indsatser, som alle er afprøvet i grundskolen og har dokumenteret positiv effekt på elevernes sprog eller læseforståelse. Mange af indsatserne bliver allerede brugt af lærere og pædagoger i dag, så på den måde er redskaberne ikke nye. Men visheden om at disse indsatser virker, kan være en hjælp til lærerne, når de skal prioritere, hvad de vil bruge tid og kræfter på. Vi håber derfor på, at kortlægningen kan være med til at de effektive værktøjer bliver anvendt endnu mere – og langt mere systematisk – end hidtil”.

Der bør være stærkt fokus på talesprog

Forskningskortlægningen viser også, at der er en stærk sammenhæng mellem talesproglige kompetencer og læsekompetencer. Det betyder, at børn med svage kompetencer i sprog ofte har svært ved både at lære at læse og forstå, hvad de læser. Det kan spænde ben for læring i mange fag. Desuden er der stor sandsynlighed for, at børn med svage sprogkompetencer har svært ved matematik.  

Derfor bør der være et stærkt fokus på talesproglige kompetencer både i førskolealderen og i skolen, siger professor Dorthe Bleses:

”Børn med svage sprogkompetencer er en sammensat gruppe, og de kan have meget forskelligartede behov. Men for rigtig mange børn er et begrænset ordforråd og vanskeligheder ved at forstå og anvende komplekst sprog en udfordring, når de skal lære nyt i skolen. Her kan små indsatser gøre en stor forskel, f.eks. at de voksne i skole, hjem og daginstitution læser bøger sammen med barnet og stiller spørgsmål før, under og efter læsningen. Også til nye ord og sjove udtryk i bogen. Boglæsning er nemlig særlig effektivt til at træne ordforråd, fordi bøger giver barnet mulighed for at møde ord og vendinger, de ikke typisk hører i hverdagen”.

Oversigt over de seks effektive indsatstyper:

Indsatstyperne er delvist overlappende og anvendes ofte i kombination med hinanden.

  • Læringsstrategier handler primært om at give eleverne strategier til, hvordan de lærer at forstå en tekst. F.eks. ved at læse aktivt og være opmærksomme på, om teksten giver mening. 

  • Understøttende redskaber som støtter eleverne i at bearbejde og undersøge informationen i en tekst. F.eks. ved at organisere tekstens indhold og visualisere tekstens opbygning og hovedpointer i grafiske modeller.

  • Boglæsning fokuserer på fælles læsning af bøger for at understøtte elevernes sprog og læseforståelse. 

  • Samarbejdsorienteret læring har fokus på at tilrettelægge undervisningen, så elever parvis eller i små grupper støtter hinanden.  

  • Sprogtræning fokuserer på træning af sproglige kompetencer som f.eks. ordforråd og grammatik.

  • IT-understøttede redskaber bruger teknologi til at støtte elevernes sprog eller læseforståelse.


Læs mere

Læs rapporten: Elever med svage kompetencer i sprog og læseforståelse. Forskningskortlægning af effektive indsatser, risikofaktorer og sammenhænge med anden læring. Udarbejdet af Dorthe Bleses, Charlotte Hvidman, Søren Munkedal og Anders Højen for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

Undervisningsministeriet: Ny forskningskortlægning: Klar sammenhæng mellem sprog og læringsudfordringer

Kontakt

Professor Dorthe Bleses
Mail: bleses@cc.au.dk
Mobil: 93 50 83 54
 

    

Nyhedsarkiv