Weekendavisen: Fri for skole

Syndebuk. De længere skoledage, som var en grundsten i skolereformen, ser ud til at være dødsdømte. Men måske er det slet ikke dem, der er problemet – tværtimod.

Sådan skriver Weekendavisens Anders Boas i en artikel, der er bragt i tillægget ”Ideer” d. 12. august 2022.

Konklusionen bygger han blandt andet på et lodtrækningsforsøg, som forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter gennemførte i efteråret 2013 som led i evalueringen af Undervisningsministeriets forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning. Her påviste de, at det øger danske skoleelevers læsefærdigheder i fjerde klasse markant, hvis de får fire ekstra ugentlige lektioner i faget dansk.

I efterfølgende lodtrækningsforsøg har forskerne desuden vist, at:

  • Effekten af at have en ekstra lærer i klassen 10 timer om ugen er kun halv så stor, som hvis læreren selv underviser eleverne fire timer ekstra.
  • Det kan gavne alle elever, reducere adfærdsproblemer og mindske gabet mellem elever fra ressourcestærke og ressourcesvage hjem, hvis ekstra undervisningstid kombineres med løbende tilbagemeldinger til lærerne om elevernes læseresultaterne. Måske fordi lærerne bliver mere opmærksomme på de elever, der har det sværest. 

Ekstra undervisningstid skal bruges med omhu

En af forskerne bag resultaterne er Maria Knoth Humlum, der er lektor ved Institut for Økonomi og fellow ved TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet. I artiklen understreger hun, at når folkeskolereformen skal evalueres, må beslutningstagerne selvfølgelig forholde sig til, hvordan de længere skoledage har fungeret i praksis. Men det er ifølge forskeren også vigtigt at have med i overvejelserne, at andre forhold end skoledagens længde kan have påvirket elevernes udbytte af reformen, og at effekten af ekstra undervisningstid også afhænger af, hvordan den ekstra tid bruges. Hun udtaler i artiklen:

”Vores resultater viser, at flere undervisningstimer godt kan forbedre elevernes faglige kundskaber, uden at det går ud over deres trivsel. Det afhænger bare meget af, hvad der sker i de ekstra timer.”

Læs artiklen: Anders Boas: Fri for skole, Weekendavisen d. 12. august 2022, Ideer s. 3. (Betalingsmur kan forekomme)

Nyhedsarkiv