Politiken: Forsøget med modersmåls-undervisning skal ikke bremses af ideologiske modsætninger

Det væsentlige spørgsmål i debatten om modersmålundervisning er, om den virker. (Politiken)

Foto: Martin Gravgaard Fotografi

På det seneste er det blevet diskuteret, om det er en god idé at indføre modersmålsundervisning i folkeskolen. Tanken er, at det kan styrke indlæringen og måske trivslen hos tosprogede elever. I en leder argumenterer Politiken for, at det i hvert fald gælder om at få testet, om og i så fald hvordan modersmålsundervisning kan have en positiv effekt, før det udrulles i hele folkeskolen. Og det er opgaven med at evaluere indsatsen videnskabeligt, TrygFondens Børneforskningscenter er blevet sat til.

Du kan finde hele artiklen på Politikens hjemmeside (29.01.2013). Du kan også vælge at læse mere om projektet Forsøg med Modersmålsundervisning på vores projektside

Nyhedsarkiv