Forsøg med Modersmålsundervisning – forskning i folkeskolen

Forsøg med modersmålsundervisning

Ekstra danskundervisning og Almen Sprogforståelse forbedrer dansksprogede skoleelevers læsefærdigheder. Det viser den første af to evalueringer af Undervisningsministeriets forsøgsprogram, der gennem modersmålsbaseret undervisning vil styrke særligt tosprogede elevers kompetencer, trivsel, motivation og inklusion i folkeskolen.

Periode:

2013 – 2016.

Målgruppe:

Børn i 4. klasse (hvor mindst 10 % af eleverne på skolernes 4. klassetrin havde dansk som andetsprog).

Antal deltagere:

Elever fra 126 skoler.

Indsats:

Eleverne i forsøget modtog over en periode på 16 undervisningsuger ét af følgende tre tiltag:

  • Ekstra danskundervisning. Eleverne fik fire ekstra ugentlige lektioner i faget dansk.
  • Ekstra undervisning i ”almen sprogforståelse”. Eleverne fik fire ugentlige lektioner i faget almen sprogforståelse, der tager afsæt i en speciel lærebog, som indeholder specifikke redskaber som underviseren kan bruge til at højne sprogforståelsen hos især tosprogede elever.
  • Kvalificering af sproginddragelsen i matematik. Eleverne modtog matematikundervisning, der i højere grad end sædvanligt fokuserede på at inddrage dansk som andetsprog.

Forskning:

Effekten af modersmålsundersvisningen er evalueret i et lodtrækningsforsøg. En 4. klasse fra hver skole er tilfældigt blevet tildelt én af de tre ovennævnte indsatser eller har fungeret som en sammenligningsgruppe. Hermed kan eventuelle forskelle mellem grupperne efter indsatsperioden med større videnskabelig sikkerhed henføres til undervisningstiltagene.

Eleverne er efter indsatsen blevet testet i, om deres matematikkompetencer og læsefærdigheder i dansk gennem forsøget har forbedret sig. Dette er målt gennem de nationale tests i matematik og læsning i dansk, men på grund af for få skolers deltagelse i matematiktesten er det kun muligt at sige noget om indsatsernes effekt på elevernes læsning.

Indsatsen blev gennemført i skoleåret 2013/14. På baggrund af testresultaterne er det muligt at analysere de kortsigtede effekter af undervisningsindsatserne.

Partnere:

Undervisningsministeriet.

Resultater:

Både den ekstra danskundervisning og faget Almen Sprogforståelse forbedrer de dansksprogede skoleelevers læsefærdigheder i dansk. Effekterne er forholdsvis markante (på henholdsvis 0,25 og 0,21 standardafvigelse på testscoren). Den kvalificerede sproginddragelse i matematik har statistisk set ikke nogen effekt på læsningen, og som nævnt har det ikke været muligt at teste effekten på elevernes matematikevner.

Ingen af undervisningstiltagene giver et særligt positivt udbytte for tosprogede elever eller børn af forældre, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Desuden gavner undervisningen i Almen Sprogforståelse kun pigerne.

En opfølgende indsats for individuelle elever blev gennemført i skoleåret 2014/15 og er ved at blive analyseret.

Publikationer

Simon Calmar Andersen, Maria Knoth Humlum og Anne Brink Nandrup (2016): Increasing Instruction Time in School does increase Learning

Simon Calmar Andersen, Maria Knoth Humlum og Thorbjørn Sejr Guul (2017): Modersmålsbaseret undervisning - modersmålsundervisning på 1. klassetrin

Simon Calmar Andersen, Maria Knoth Humlum, Thorbjørn Sejr Guul og Anne Brink Nandrup (2017): Modersmålsbaseret undervisning – klassebaserede indsatser

Simon Calmar Andersen og Maria Knoth Humlum (2017): Modersmålsbaseret undervisning – gruppebaseret indsats på 4. klassetrin

Løsningsbeskrivelse. Følgeforskning til forsøgsprogram om modersmål - forsøgsindsatser rettet mod 1. klassetrin (2021)

Øvrige links

Om Forsøg med Modersmålsundervisning på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.