folkeskolen.dk: SkakMat

Børn og Unge i Aarhus Kommune har i et pilotprojekt undersøgt, om skoleskak kunne have indvirkning på børnenes matematikkompetencer. (folkeskolen.dk)

15.02.2015 | Mathias Bukh Vestergaard

Foto: ©Dansk Skoleskak

En blog på folkeskolen.dk beretter om, at Aarhus Kommune har valgt at afsætte flere midler til at fremme elevers evner i dansk og matematik. Til det sidste vil kommunen bruge skak som et virkemiddel - set i lyset af de positive resultater, som forskere på TrygFondens Børneforskningscenter er kommet frem til, hvad angår skoleskak.

Du kan finde hele artiklen på folkeskolen.dk (15.02.2015). Du kan også vælge at læse mere om projektet Skoleskak i matematikundervisningen på vores projektside

I pressen