DR: Hvert femte barn har sproglige udfordringer

Nyhedsindslag i TV Avisen d. 19. marts

Hvert femte barn har sproglige udfordringer, når det begynder i skole. Det viser en ny undersøgelse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarking-enhed.

I TV Avisen d. 19. marts blev professor Dorthe Bleses, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, interviewet om undersøgelsen. Hun har følgende pointer: 

  • Der er stor variation i forhold til andelen af børn med sproglige udfordringer, som kommunerne har. I de kommuner, hvor det står værst til, har hvert 3. barn sproglige udfordringer. Så nogle kommuner står overfor en meget stor opgave i forhold til at understøtte børnenes sprog. 
  • Selv når man tager højde for familiefaktorer, som også påvirker børns sprog, er der forskel på, hvor gode kommunerne er til at løfte børnene. Det peger på, at mulighederne for at lære sprog afhænger af, hvilken kommune børnene bor i. Og det peger samlet set på, at der er behov for en styrket tidlig indsats, hvor man arbejder med metoder, som man har dokumentation for styrker børns sprog. 
  • Undersøgelsen peger på, at nogle af de valg, kommunerne foretager, også betyder noget. I de kommuner, hvor man sprogvurderer alle børn, så man har et godt billede af børnenes styrker og svagheder rent sprogligt, ser det ud til, at man kan udnytte den information til at give en styrket indsats til børnene. 

Indslaget vises i nyhedsudsendelsen i tidsrummet 11.50 - 14.36

Se TV Avisen d. 19. marts kl. 9.00

 

Nyhedsarkiv