Vi Lærer Sammen (VLS)

 

Vi Lærer Sammen (VLS) er en indsats, som giver det pædagogiske personale rammer, viden og redskaber til at arbejde systematisk med at styrke læringsmiljøet i forhold til børnenes sproglige, matematiske og kognitive udvikling. Indsatsen kan anvendes både i vuggestue, dagpleje og børnehave.

Vi Lærer Sammen (VLS) spiller sammen med Den styrkede pædagogiske læreplan og kvalificerer brugen af  de nationale sprogvurderinger og det pædagogiske arbejde. 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre mere, kan du kontakte: vls@econ.au.dk

VLS projekter

Visninger
Vi Lærer Sammen (VLS)