Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen

Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen

En tidlig og systematisk sprogstimulering i børnehaven har positive, påviselige effekter på børns sprogtilegnelse. Kan disse positive erfaringer overføres til vuggestuen og dagplejen og dermed forebygge senere sprogudfordringer? Formålet med forskningsprojektet, "Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen", er at udvikle og afprøve en målrettet og systematisk sprogindsats, som virker for 1-2-årige i vuggestue og dagpleje.

Periode:

2015 – 2018.

Målgruppe:

1-2-årige børn, som går i vuggestue eller dagpleje.

Antal deltagere:

13 kommuner og ca. 5.000 børn.

Indsats:

"Vi lærer sprog" er et konkret værktøj, som kan benyttes i vuggestuer og dagplejen til at arbejde systematisk og effektivt med at styrke børns tidlige sprogtilegnelse. Det består af aktiv og systematisk brug af faste læringsmål og evidensbaserede sprogstrategier. Vi Lærer Sprog arbejder med delelementer, der er blevet anvendt og afprøvet i SPELL og Fart på sproget, men som er tilpasset til de mindste børn ved at skabe flere interaktioner af høj kvalitet i forbindelse med daglige rutiner, fordybelsesaktiviteter og udforskningszoner. Gennem projektet undersøges og skabes viden om, hvordan forældre bedst inddrages i den systematiske tilgang til sprogudviklingen.  

I "Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen" afprøves indsatsen i tre variationer:

  • Kun basisindsatsen, som består af det systematiske arbejde med at skabe interaktioner af høj kvalitet   
  • Forældreindsats, som udover sprogindsatsen i vuggestuen og dagplejen også indeholder understøttelse af forældre i regi af vuggestuen og dagplejen
  • Forældreindsats og feedback, som består af sprogindsatsen i vuggestuen og dagplejen, inklusiv understøttelse af forældre og systematisk feedback til forældrene angående deres børns sprogudvikling

Forskning:

Effekten af "Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen" evalueres i et lodtrækningsforsøg. Hensigten er at undersøge, om en målrettet sprogindsats i vuggestuen og dagplejen kan styrke de voksnes arbejde med at styrke børns sprogtilegnelse.   

Partnere:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Rambøll Management Consulting.

Resultater:

Børnene i indsatsgruppen forbedrer deres kompetencer inden for sprog og matematisk forståelse med mellem 9 og 44 pct. mere end børnene i kontrolgruppen. Der er en afledt positiv effekt på empati. Indsatsen gavner alle børn uanset baggrund stort set lige meget, og børn i vuggestue og dagpleje har lige meget gavn af indsatsen. Analysen viser desuden, at børnene også får et udbytte anden gang, de deltager i indsatsen, og at børn, der deltager meget i indsatsen, lærer mest. I de fleste tilfælde er der ingen effekt, hvis deltagelsen er lav. 
Arbejdet med Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen styrker den pædagogiske praksis, og det pædagogiske personale bliver bedre til at gennemføre indsatsen anden gang. Desuden oplever det pædagogiske personale, at arbejdet med Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen kvalificerer deres pædagogiske arbejde. 
Indledende analyser viser, at kollegial sparring, ledelsesmæssig understøttelse og parathed i kommunen ser ud til at øge gennemførselsgraden. 
En indsats med intensiv forældreinvolvering af forældre til børn, som havde en lav sprogscore, viser, at den intensive forældreinvolvering har potentiale til at forbedre børnenes kompetencer, men på grund af manglende deltagelse var det ikke muligt at påvise signifikante effekter.  

Publikationer

Forskningsrapport: Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen

"Vi lærer sprog - i vuggestuen og dagplejen" tager udgangspunkt i projekterne Fart på sproget og SPELL, som du kan læse mere om i de to rapporter herunder.

Kort version (24 sider)

Lang version (99 sider)