CDI-I og CDI-II

CDI-I og CDI-II

CDI-I og CDI-II (udfyldes af forældre) Titlen på de danske CDI-forældrerapportskemaer er CDI-I (Ord og gestikulation, svarende til CDI: Words and Gestures) og CDI-II (Ord og sætninger, svarende til CDI: Words and Sentences). I Bleses, Vach, Wehberg, Faber, & Madsen (2007) og Bleses, Vach, Slott, Wehberg, Thomsen, Madsen, & Basbøll (2008) kan man læse mere om forældrerapporterne. Metoden udnytter forældres store implicitte viden om deres barns sprogtilegnelse ved at lade dem udfylde skemaerne, som spørger ind til konkrete aspekter af deres barns sprogudvikling. CDI-I og CDI-II skal udfyldes uden at barnet er til stede. Forældrene skal markere de ord, endelser, sætninger mm. som de har hørt barnet sige – også selvom at barnet har en anden udtale. Det pædagogiske personale kan efterfølgende bruge det som et redskab til at få et øjebliksbillede af det enkelte barns sproglige og kommunikative kompetencer.

CDI-I (Ord og gestikulation) er målrettet børn i alderen 8-20 måneder og består af to overordnede dele, hhv. ’Første ord’ samt ’Aktiviteter og gestik’. Del I (’Første ord’) består af flere delsektioner, såsom fx ’Første tegn på forståelse’ og ’Ordforråd’. Del II (’Aktiviteter og gestik’) består også af flere delsektioner, fx ’Leg og rutiner’ og ’Handlinger med ting’. CDI-II (Ord og sætninger) anbefales til børn i alderen 16-36 måneder og indbefatter to overordnede dele, hhv. ’Ord som børn anvender’ og ’Sætninger og grammatik’. Del I, der betegnes ’Ord som børn anvender’ består af to delsektioner, hhv. ’Ordforråd’ og ’Hvordan børn bruger ord’. Del II, ’Sætninger og grammatik’, består af fem sektioner, der hver især har fokus på forskellige aspekter af børns grammatiske udvikling, fx ’Ords endelser’ og ’Kombination af ord’.

Hent CDI-I som PDF

Hent CDI-II som PDF

CDI-I (Ord og gestikulation) og CDI-II (Ord og sætninger) er et normrefereret redskab, dvs. resultatet er et udtryk for, hvordan det enkelte barn klarer sig sprogligt i forhold til jævnaldrende børn. CDI-I og CDI-II er normeret på basis af 6.112 danske børn i alderen 8-36 måneder. Det samlede resultat gøres op ved at tælle forældrenes markeringer sammen for hver del i skemaerne og barnets råscore konverteres derefter til en percentilscore. Læs mere om aflæsning af resultater og fortolkning af resultatet.

Hent scoringsskema CDI-I som PDF

Hent scoringsskema CDI-II som PDF

Ved enhver form for publikation af data baseret på et eller begge af de to forældreskemaer, skal der refereres til følgende to artikler:

Bleses, D., Vach, W., Wehberg, S., Faber, K., & Madsen. T. O. (2007). Tidlig kommunikativ udvikling. Et værktøj til beskrivelse af sprogtilegnelse baseret på CDI-forældrerapportundersøgelser af danske normalthørende og hørehæmmede børn. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Bleses, D., Vach, W., Slott, M., Wehberg, S., Thomsen, P., Madsen, T. O., & Basbøll, H. (2008a). The Danish Communicative Development Inventories: validity and main developmental trends. Journal of Child Language, 35, 619-650.