Udbredelse og implementering af systematiske pædagogiske indsatser i danske dagtilbud: Hvordan kommer den forskningsbaserede praksis ud på grøn stue?

Dorthe Bleses, Nanna Bøgh Laursen & Søren Munkedal

Sammenfatning

Forskning har vist, at der er store forskelle i danske børns sproglige, matematiske og socioemotionelle kompetencer allerede i 3-årsalderen – og at forskellene mellem de svage og stærke børn øges frem imod skolestart. Dette er særligt problematisk da de tidlige forskelle i børns udvikling ser ud til at vare ved ind i skolen og voksenlivet. Forskning peger samtidigt på, at det er til gavn for danske børn, når kommuner og dagtilbud vælger at implementere systematiske pædagogiske indsatser, der har til formål at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring, især hvis indsatsen har en dokumentet effekt på børnenes udvikling.

I denne rapport har vi undersøgt, i hvilket omfang systematiske pædagogiske indsatser tages op og anvendes af kommuner og dagtilbud i Danmark og om de implementeres med en sådan kvalitet, at de kan forventes at have en positiv effekt. Det overordnede formål er at undersøge, hvor vi er i Danmark med hensyn til optag og implementering af systematiske pædagogiske indsatser, med det overordnede mål at kvalificere udbredelse og implementering af systematiske indsatser i danske dagtilbud.

Optag og anvendelse af systematiske pædagogiske indsatser er afdækket i en spørgeskemaundersøgelse målrettet landets dagtilbudschefer/forvaltninger samt en opfølgende kvalitativ undersøgelse, mens implementering af indsatser er undersøgt via en todelt spørgeskemaundersøgelse målrettet kommunale pædagogiske konsulenter. Som en del af undersøgelsen har vi udviklet en implementeringsmodel, som anvendes til at diskutere resultaterne fra undersøgelserne og til at identificere relevante implementeringsstrategier, der kan understøtte forskellige faser af implementeringen af indsatser i danske dagtilbud. Resultaterne relateres desuden til forskning om forandringsledelse, som spiller en central rolle i implementeringen af nye tiltag.

Samlet set viser undersøgelserne, at der både er et betydeligt potentiale for at udbrede effektive indsatser på dagtilbudsområdet og for at gøre implementeringen af allerede anvendte indsatser mere effektiv. Med udgangspunkt i den udarbejdede implementeringsmodel viser rapporten, hvordan en række konkrete strategier på nationalt, kommunalt og dagtilbudsniveau kan understøtte optag, implementering og fastholdelse af effektive pædagogiske indsatser i dagtilbud.

Læs rapporten: Udbredelse og implementering af systematiske pædagogiske indsatser i danske dagtilbud: Hvordan kommer den forskningsbaserede praksis ud på grøn stue?Af Dorthe Bleses, Nanna Bøgh Laursen & Søren Munkedal.

Nyhedsarkiv