TrygFondens Børneforskningscenters nyhedsbrev nr. 4.

Før sommerferien samler vi i nyhedsbrev nr. 4 op på nogle af de seneste resultater fra TrygFondens Børneforskningscenter.

26.06.2019 | Lone Amdi Boisen

I dette nyhedsbrev kan du læse om:

  • Første midtvejsevaluering af skolepuljen, som giver en økonomisk præmie til skoler, der løfter de fagligt svageste elever i dansk og matematik. 
  • Evalueringen af projektet Sprogstart, hvor bibliotekarer og pædagoger samarbejder om at styrke børnehavebørns sprogtilegnelse ved at kombinere bibliotekarernes faglighed med forskningsbaseret viden om børns læring. 
  • En undersøgelse, som viser, at der allerede i børnehaven er systematiske forskelle på indvandrerbørns dansksproglige kompetencer, og at disse forskelle kan følge med helt op i skolen.

Læs TrygFondens Børneforskningscenters nyhedsbrev nr. 4

Nyhed