Regeringen nedsætter trivselskommission

Centerleder Simon Calmar Andersen deltager i ny trivselskommission, der skal belyse trivselsudfordringer blandt børn og unge og komme med anbefalinger, som understøtter et godt børne- og ungeliv.

Foto: Martin Gravgaard

Selvom de fleste børn og unge i Danmark har det godt, peger en række nye tal og undersøgelser på stigende udfordringer med mistrivsel blandt børn og unge. Derfor nedsætter regeringen i dag en trivselskommission, der skal belyse udfordringerne og komme med anbefalinger, som understøtter et godt børne- og ungeliv.

Fra TrygFondens Børneforskningscenter deltager centerleder Simon Calmar Andersen i Trivselskommissionen, der består af personer, som til hverdag arbejder med børn og unge, samt repræsentanter fra foreningslivet, forskere på området og to børn- og ungerepræsentanter.

Målgruppen for kommissionens arbejde er unge mellem 0 og 25 år, og kommissionen skal se på fire overordnede temaer: Fællesskaber og relationer, tidlig indsats og forebyggelse, livsmod og robusthed og det gode digitale liv.

”Jeg glæder mig over, at der med Trivselskommissionen er sat særlig fokus på dette vigtige område, og ser frem til at deltage i arbejdet med at skabe bedre viden om, hvad der ligger bag de forskellige målinger af mistrivsel, og hvordan vi på den baggrund kan skabe bedre rammer for et godt børne- og ungeliv,” siger Simon Calmar Andersen.  

Kommissionen skal løbende komme med sine anbefalinger og afslutte sit arbejde ved udgangen af 2024.

Læs mere om Trivselskommissionen i Kulturministeriets pressemeddelelse

Nyhedsarkiv