Ingen dokumenteret effekt af LæseLeg i børnehaven

Nyt effektstudie kan ikke påvise, at børn som deltager i LæseLeg i børnehaven, udvikler deres sprog mere end andre børn. Resultatet kan dog være påvirket af, at evalueringen blev foretaget i en periode med Corona-nedlukning.

Foto: Olafur Gestsson

MaryFonden offentliggør i dag to studier om betydningen af LæseLeg for børn i 3-6-års-alderen.
 
LæseLeg er et pædagogisk redskab, der arbejder med at styrke børns sprog og evne til at indgå i sociale relationer ved at bruge bøger som afsæt for dialog, leg og kreative aktiviteter.

TrygFondens Børneforskningscenter har gennemført det ene af studierne, der undersøger, om LæseLeg har målbar effekt på 3-5-årige børns sproglige kompetencer (talesprog og førskrift) og eksekutive funktioner (dvs. arbejdshukommelse, skift i opmærksomhed og impulskontrol). Derudover kaster studiet lys over, hvordan LæseLeg er blevet gennemført, og om graden af deltagelse i LæseLeg har haft en betydning for effekten.

Hovedresultaterne af effektstudiet er: 

  • Børn, der har modtaget LæseLeg i indsatsperioden, har ikke udviklet deres sproglige kompetencer eller eksekutive funktioner signifkant mere end de børn, der ikke har modtaget LæseLeg.
  • Der er ikke forskelle i effekten alt efter børnenes alder, køn, forældres uddannelse, indkomst og etnicitet samt sproglige kompetencer
  • Der er ikke forskelle i effekten alt efter, hvor meget LæseLeg det enkelte barn har deltaget i.

Studiet blev gennemført i perioden oktober 2020 til marts 2021, hvor Danmark var helt eller delvist nedlukket på grund af COVID-19. Det betyder, at evalueringen blev foretaget i en periode med ekstra sygefravær hos børn og pædagoger og en anderledes hverdag i børnehaven. Det kan have påvirket resultaterne.

Læs Mary Fondens pressemeddelse: Studier om LæseLegs betydning i børnehaver

Læs studie 1: Effekter af LæseLeg i børnehaven. Af Dorthe Bleses og Benedicte Donslund Vind.

Nyhedsarkiv