Nyhedsbrev nr. 3, december 2022

Læs det på nettet nu

I årets sidste nyhedsbrev er der særligt fokus på betydningen af sprogscreeninger og børns tidlige sprog. Du kan blandt andet læse om: 

  • at tidligt ordforråd kan forudsige karakterer i 9. klasse.
  • at TrygFondens Børneforskningscenter og Epinion skal udvikle nyt nationalt sprogvurderingsredskab til børnehaveklassen. 
  • at de danske sprogvurderinger kan noget særligt, fordi de er placeret i dagtilbud - og med en ny bog om Sprogvurdering 3-6 og Sprogvurdering 2 år udgivet på Cambridge University Press kan de danske erfaringer nu også komme udenlandske forskere og fagprofessionelle til gavn. 
  • at kønsforskelle i opdragelsen kan være medvirkende til, at drenge i før-skole-alderen halter sprogligt efter pigerne. 

Læs nyhedsbrevet

 

Nyhedsarkiv