Nyhedsbrev nr. 2, oktober 2020

Læs det på nettet nu

05.10.2020 | Lone Amdi Boisen

I nyhedsbrevet kan du læse om: 

  • Indsatsen Vi Lærer Sammen (VLS), der booster ordforrådet i børnehaven.
  • Evalueringer af Skolepuljen, Turboforløb og intensive læringsforløb. 
  • Et nyt undervisningskoncept, der løfter stærke og svage elever i matematik.
  • Langtidseffekter af en kort sprogindsats, der styrker børns læsekompetencer i 2. klasse. 
  • Et nyt projekt, der skal styrke den pædagogiske kvalitet i dagplejen. 
  • Virkninger af Aarhus Kommunes skoleomfordelingspolitik for tosprogede skolestartere. 

Læs nyhedsbrevet

Nyhed