Nyhedsbrev nr. 1, marts 2022

Årets første nyhedsbrev er på nettet nu.

Her kan du blandt andet læse om to store projekter, som har fokus på at understøtte skoler og dagtilbud i at tage nye forskningsbaserede indsatser i brug. Du kan også læse om effekterne af modersmålsundervisning, intensive forløb til ordblinde og dialogisk læsning i plejefamilier, samt om at danske pædagoger sprogvurderer børnehavebørn med stor præcision.

Læs nyhedsbrevet

Nyhedsarkiv