Nyhedsbrev nr. 1, februar 2023

Årets første nyhedsbrev er på nettet nu.

Vi starter året med den den glædelige nyhed om, at vi med en ny bevilling fra TrygFonden på 70 mio. kr. kan fortsætte vores forskningsaktiviteter frem til 2031. I årets første nyhedsbrev kan du læse om, hvilke forskningsområder vi særligt vil fokusere på for at styrke børn og unges udvikling og trivsel. 

Du kan også læse om en ny evaluering, som viser, at de obligatoriske sprogprøver for elever i udsatte boligområder ikke har nogen dokumenteret positiv effekt på elevernes sprog og trivsel. Evaueringen er foretaget af TrygFondens Børneforskningscenter og Epinion for Børne- og Undervisningsministeriet. 

Endelig er der i nyhedsbrevet en invitation til forskningsprojektet "Vi lærer sammen indskoling". Det er relevant for skoler, der ønsker at styrke de yngste elevers sprog og læring ved at arbejde med deres ordforråd. 

Læs nyhedsbrevet

Nyhedsarkiv