Gruppementorforløb kan booste fagligt udfordrede drenges udbytte af intensive læringscamps

Nyt forskningsstudie viser, at intensive læringscamps kombineret med opfølgende mentorforløb kan hæve fagligt udfordrede drenges karaktergennemsnit i skolen. Tilrettelægges mentorforløbet i grupper, booster det også deres personlige og sociale kompetencer.

Foto: Martin Gravgaard

Forskningsstudiet indgår i postdoc Søren Albeck Nielsens ph.d.-afhandling fra TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og er netop offentliggjort i tidsskriftet Economics of Education Review.

Her falder det på et tørt sted. For nok har der de senere år været en stigning i brugen af intensive læringsforløb til fagligt udfordrede elever, men forskningen i de langsigtede effekter af disse forløb er langt fra entydig, og der er stort set ingen evidensbaseret viden om, hvordan man bedst tilrettelægger opfølgningsforløb, så eleverne holder fast i den gode udvikling, når de er tilbage i deres vante omgivelser. Derfor er det et vigtigt nyt resultat, at dette studie peger på, at gruppementorforløb efter læringscampen ikke blot hjælper drengene med at fastholde den gode faglige udvikling men også booster deres personlige og sociale kompetencer, siger Søren Albeck Nielsen:  

”Både faglige, personlige og sociale kompetencer er vigtige forudsætninger for, at man kan gennemføre en ungdomsuddannelse med et tilfredsstillende resultat. Studiet viser, at to ugers intensiv læringscamp i sommerferien kombineret med et års opfølgende mentorforløb øger drengenes karaktergennemsnit med en halv karakter både et halvt og et helt år efter læringscampen – og tilrettelægger man mentorforløbet i grupper styrker det også deres personlige og sociale kompetencer markant. Det giver dermed vigtig ny viden om, hvordan man kan følge op, så fagligt udfordrede elever får det bedst mulige udbytte af det samlede forløb.”   

Gruppementorforløb bringer flere kompetencer i spil

Resultatet er baseret på et observationsstudie, der sammenligner gennemsnitskarakterer og uddannelsesparathedsvurderinger hos drenge, som har deltaget i DrengeAkademiets sommerskole og opfølgningsforløb i perioden 2015 – 2019 med de resterende drenge på samme klassetrin i perioden fra 8. til 9. klasse. Samtidig udnytter studiet, at DrengeAkademiet i 2017 ændrede deres opfølgningsprogram fra et individuelt mentorforløb til et gruppementorforløb. Her mødes drengene to gange om måneden og får faglig og personlig sparring af frivillige rollemodeller og undervisere fra læringscampen.  

Ændringen betød, at læringscamp og opfølgningsforløb nu ikke kun har positiv effekt på drengenes karaktergennemsnit men også øger deres personlige og sociale kompetencer med henholdsvis 15 og 16 procent et halvt år efter. Det svarer til, at kløften mellem de udfordrede drenge og den gennemsnitlige dreng bliver reduceret med 60 procent.

Personlige og sociale kompetencer bliver i studiet målt med lærernes vurdering af drengenes personlige og sociale uddannelsesparathed, som er baseret på lærernes opfattelse af blandt andet drengenes samarbejdsevner, mødestabilitet og aktive deltagelse i timerne. Det er vigtige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og fungere på en arbejdsplads – og såfremt DrengeAkademiet ikke ændrede på læringscampen i perioden, påviser studiet altså, at disse kompetencer kan styrkes, hvis læringscampen kombineres med et opfølgende gruppementorforløb. Hvorfor det er tilfældet, siger studiet dog ikke noget om, men Søren Albeck Nielsen har et forsigtigt bud:

”Sociale og personlige kompetencer kommer i højere grad i spil, når mentorforløbet foregår sammen med andre jævnaldrende drenge og flere voksne rollemodeller, end hvis det kun er med én voksen mentor. Desuden giver gruppementorordningen mulighed for, at drengene kan dele erfaringer, udfordringer og løsninger med hinanden og få råd og vejledning fra forskellige voksne alt efter problemstillingen.”

Fakta

Vi bestræber os på at leve op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. Derfor er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Studietype: Difference-in-differences kombineret med policyændring

Eksterne samarbejdspartnere: Ingen

Ekstern finansiering: Ingen

Interessekonflikt: Ingen

Link til videnskabelig artikel: Boys left behind: The effects of summer camp and follow-up strategies on academic, personal, and social competencies  

Kontakt: Søren Albeck Nielsen, postdoc, TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, snielsen@econ.au.dk, Mobil: 61609063

Nyhedsarkiv