Godt i gang med ”Sprogvurdering 2 år”

Film og forældrefolder på emu.dk skal hjælpe det pædagogiske personale i vuggestue og dagpleje godt i gang med at anvende sprogvurderingsværktøjet ”Sprogvurdering 2 år”.

17.02.2020 | Lone Amdi Boisen

For at støtte det pædagogiske personale i vuggestue og dagpleje i at anvende sprogvurderingsværktøjet ”Sprogvurdering 2 år”, er der udviklet tre film og en forældrefolder om ”Sprogvurdering 2 år”. Disse er nu frit tilgængelige på emu.dk.

Den ene film er en orienteringsfilm målrettet forældre til børn, der skal sprogvurderes med "Sprogvurdering 2 år". Den beskriver, hvordan sprogvurderingen foregår og viser eksempler fra konkrete sprogvurderingssituationer. Filmen suppleres af en folder, som beskriver, hvad en sprogvurdering er, og hvordan det foregår. Folderen findes på 7 forskellige sprog.

De to andre film er henvendt til det pædagogiske personale i dagpleje og vuggestue. Den ene film handler om, hvordan man gennemfører den receptive ordforrådstest. Den anden film handler om, hvordan man fortolker resultaterne. Den giver også eksempler på, hvordan et dagtilbud har fulgt op på sprogvurderingsresultaterne for enkelte børn og for en børnegruppe.

Film og forældrefolder på emu.dk

Nyhed