Rapport: Evaluering af obligatoriske sprogprøver

Dorthe Bleses, Nynne Thorup Horn, Emilie Nyholm Frydenlund Larsen, Nikolaj Schollert Larsen, Søren Munkedal, Peter Rønø Thingholm og Jakob Wandall.

Denne evaluering er den første videnskabelige undersøgelse af kvaliteten af de obligatoriske sprogprøver (herefter: sprogprøver), som fra skoleåret 2019/2020 blev indført på skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et udsat boligområde. Formålet med sprogprøverne er at hindre faglige efterslæb, der vil følge eleverne op igennem skolegangen, ved at sikre, at eleverne har tilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at kunne følge den daglige undervisning. Derfor undersøger vi i evalueringen effekten af sprogprøverne på elevernes sproglige udvikling og trivsel. Vi undersøger også, hvordan skolerne har implementeret sprogprøverne, om de kan bedømmes ensartet, og hvordan elever, forældre, lærere og skoleledere oplever sprogprøverne. Udover data fra sprogprøverne og data om elevernes sprog og trivsel, har vi indsamlet erfaringer fra skoleledere, børnehaveklasseledere/lærere, forældre og elever for at give alle aktører en stemme ind i evalueringen. I sidste ende skal vurderingen af sprogprøverne bedømmes ud fra det overordnede formål med at indføre dem, nemlig at styrke den enkelte elevs sproglige forudsætninger for at kunne indgå i sociale og faglige fællesskaber og at undgå faglige efterslæb.

Hovedkonklusionen på evalueringen er, at sprogprøverne ikke har nogen dokumenteret gavnlig effekt på den sproglige udvikling og trivsel, hverken hos elever i børnehaveklassen eller 1.-9. klasse. Selvom det ikke er muligt direkte at slutte noget om årsagerne til dette, belyser evalueringen en række faktorer, som formentlig har bidraget til, at sprogprøverne ikke har gavnlig effekt for eleverne. Disse faktorer handler om gennemgribende metodiske problemer med sprogprøverne, herunder en uensartet gennemførelse og vurdering af sprogprøverne, især i børnehaveklassen, en sprogstimuleringsindsats i børnehaveklassen, som formentlig hverken er målrettet eller systematisk, samt negative konsekvenser af, at elever risikerer at skulle gå et klassetrin om, hvis de vurderes ikke-sprogparate.

Læs rapporten: Evaluering af obligatoriske sprogprøver

Bilagsrapport: Evaluering af obligatoriske sprogprøver

Nyhedsarkiv