Ekspertgruppe offentliggjort

Centerleder Simon Calmar Andersen deltager i ny ekspertgruppe, der skal fastlægge rammerne for udviklingen af Folkeskolens Nationale Færdighedstest og frivillige test.

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag offentliggjort navnene på medlemmerne en ny ekspertgruppe, der skal udarbejde anbefalinger til at fastlægge de faglige rammer for udviklingen af Folkeskolens Nationale Færdighedstest samt frivillige test.

Fra TrygFondens Børneforskningscenter deltager centerleder Simon Calmar Andersen. Sammen med et bredt udsnit af forskere og repræsentanter fra skole og forvaltning skal han bidrage til at sikre, at de nye test på en valid og sikker måde kan vurdere væsentlige faglige færdigheder hos eleverne. Samt at de nye test både kan anvendes til pædagogisk opfølgning og til at følge elevernes progression og den faglige udvikling på skole- kommune og nationalt niveau samt til forskning. 

Folkeskolens Nationale Færdighedstest skal erstatte de nationale test. Det blev besluttet af de politiske partier, der i oktober 2021 stod bag aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. De nye færdighedstest skal være klar til skoleåret 2026/2027.

Læs mere om ekspertgruppen og de nye nationale færdighedstest på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Nyhedsarkiv