Danske Kommuner: Klar, parat, tidlig matematikstart

Elever, som har problemer med matematik, kan hjælpes med en tidlig indsats. I Frederikssund Kommune skal dagtilbuddene derfor undervise de små børn i forskellige matematiske begreber gennem leg. (Danske Kommuner)

Danske Kommuner skriver i en artikel om (kræver abonnement for at læse), hvordan børn kan blive bedre til matematik, hvis de har udfordringer med faget. Artiklen tager udgangspunkt i Frederikssund Kommune, hvor en større gruppe af børn har svært ved matematikken. Kommunen arbejder derfor nu på at hjælpe disse børn.

I den forbindelse henviser artiklen til projektet, Leg og læring i vuggestuen, som TrygFondens Børneforskningscenter har stået bag. Forskerne fandt her ud af, at børn i vuggestuen kan blive 50 % bedre til matematik gennem en målrettet og systematisk indsats i vuggestuen.

Nyhedsarkiv