Børns tidlige ordforråd kan forudsige barnets køn

Et forskningsprojekt på Arts har undersøgt sproget hos 40.000 børn og viser klare forskelle mellem piger og drenges ordforråd allerede i vuggestuealderen.

Allerede i vuggestuealderen er der klar forskel på, hvilke ord drenge og piger siger. Eksempelvis kan små piger hurtigere ord for beklædningsgenstande, mens små drenge kan ord for køretøjer.

Forskellen er så markant, at hvis man lytter til, hvilke ord børn siger, når de begynder at tale, kan man med 73 procents sandsynlighed forudsige barnets køn. Når barnet er omkring 30 måneder stiger denne sandsynlighed til 80 procent.

Det viser et nyt forskningsstudie fra Aarhus Universitet, som har undersøgt 40.000 børns ordforråd på tværs af 26 forskellige sprog, heriblandt dansk. Bag studiet står Mikkel Wallentin, professor i Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik på Arts, og Fabio Trecaa, der er seniorforsker ved TrygFondens Børneforskningscenter. 

Læs mere om forskningsstudiet i pressemeddelelsen fra Arts