Publikation

Artikel: Measurement Properties of the SEAM Questionnaire Using Rasch Analysis on Data From a Representative Danish Sample of 0- to 6-Year-Olds

Af Nina Madsen Sjö, Dorthe Bleses, Line Dybdal, Hanne Nielsen, Karen Krag Sehested, Henriette Kirkeby, Svend Kreiner og Peter Jensen

SEAM (Social-Emotional Assessment/Evaluation Measure) er et ressourcefokuseret spørgeskema til vurdering af 0-6-årige børns socio-emotionelle udvikling, som er udviklet af Jane Squires et al. (2014). SEAM vurderer barnets adfærd inden for 10 forskellige domæner.

Spørgeskemaet er oversat og bearbejdet til dansk af Nina Madsen Sjö fra TrygFondens Børneforskningscenter. Samtidig har en dansk forskergruppe ledet af Nina Madsen Sjö normeret og analyseret egenskaberne ved den danske version af SEAM. Det er første gang på verdensplan, at SEAM er blevet analyseret blandt en landsdækkende, repræsentativ stikprøve. 9.827 børn i danske dagtilbud indgår i undersøgelsen, hvor svarprocenten var på hele 95 pct.

Forskerne har undersøgt, om de 10 forskellige domænerkan sammenfattes i et eller nogle få mål for barnets socio-emotionelle udvikling. På den baggrund er der udviklet to indeks, der omhandler dels empati og dels selvregulering og samarbejde. SEAM er efterfølgende udgivet på dansk på forlaget Hogrefe.

Du kan læse mere om måleegenskaberne ved den danske version af SEAM i artiklen i Journal of Psychoeducational Assessment

Nyhedsarkiv