Analyse: Modersmålsundervisning kan styrke tosprogede elevers læseevner og trivsel

Der er potentiale i at udvikle forløb med modersmålsundervisning, som inddrager og anerkender tosprogede elevers sproglige og kulturelle baggrund som en ressource. Det mener forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet, på baggrund af nye resultater.

Analyseartiklen er skrevet af Simon Calmar Andersen, Thorbjørn Sejr Guul og Maria Knoth Humlum, hhv. professor og lektorer, TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet. 

Den er bragt i Politiken d. 23. oktober 2021. 

Læs analyseartiklen: Modersmålsundervisning kan styrke tosprogede elevers læsekompetencer og trivsel i skolen (Betalingsmur kan forekomme)

Nyhedsarkiv