Aarhus BSS: Sprog og matematik i vuggestuen

Børns læring af sprog og matematik kan med fordel udvikles allerede i vuggestuen. Det kan betyde, at de senere kommer til at klare sig bedre i skolen, end de ellers ville have gjort. (Aarhus BSS)

Resultaterne fra en af TrygFondens Børneforskningscenters undersøgelser, Leg og læring i vuggestuen, er netop blevet præsenteret af forskerne bag. Og resultaterne ser lyse ud. Gennem en målrettet og systematisk indsats på tyve uger er børn blevet bedre i matematik og har fået et større ordforråd. Det er sket efter, at pædagoger i forskellige vuggestuer har fået et kursus i at lære børn om matematik og dansk gennem leg, aktiviteter og de daglige rutiner. I en artikel på Aarhus BSS kan du læse, hvad professor, Dorthe Bleses, siger omkring de positive virkninger af indsatsen.

Nyhedsarkiv