7,8 millioner til forskning i, hvordan man skaber og fastholder naturfaglig viden og interesse hos børn

Simon Calmar Andersen, professor og leder af TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet, har modtaget 7,8 mio.kr. fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge, hvordan skolens naturfaglige undervisning kan skabe viden og interesse hos børn, som varer ved år efter år.

Foto: Colourbox

Hungersnød, klimaforandring og bæredygtig omstilling. Der er udfordringer nok, som kræver naturvidenskabelig viden at forstå og bidrage til at løse. Forudsætningerne for det grundlægges ikke mindst i folkeskolen, men flere forskningsarbejder har vist, at børn mister viden og interesse om emner, de tidligere er blevet undervist i. Derfor er det væsentligt at undersøge, hvordan den naturvidenskabelige undervisning både kan skabe interesse og viden hos børn i øjeblikket og sikre, at det varer ved. Det har professor Simon Calmar Andersen fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet netop fået 7,8 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge i et nyt forskningsprojekt:

”Forskningen peger i overvejende grad på, at effekterne af undervisningen inden for naturvidenskab forsvinder over tid, men der er også eksempler på, at indsatser i barndommen fortsat har en effekt på voksne på 40 år. Derfor er det spændende, om vi kan blive klogere på, hvad der skal til for at skabe disse langvarige effekter,” forklarer Simon Calmar Andersen.

Ny viden om læring i naturfagsundervisning

Forskningsprojektet, som Simon Calmar Andersen skal stå i spidsen for, hedder Lasting impact of large-scale science education initiatives og gennemføres I partnerskab mellem forskere fra Aarhus Universitet og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Fra Aarhus Universitet har navnlig professor Alexander Koch en stor andel i det konkrete forskningsdesign, hvor forskerne med udgangspunkt i naturfaglige undervisningsforløb vil undersøge, hvordan man bedst giver børns naturvidenskabelige interesse og viden et boost. For eksempel ved at gentage undervisningen på et senere tidspunkt, behandle emnet på en ny måde eller give det en ny vinkel. Det skal skabe viden, som skolelærere over hele landet kan bruge til at give deres elever de bedste forudsætninger for at lære om forskellige naturvidenskabelige emner og fremme, at børnenes viden og interesse varer ved.

Bevillingen bliver tildelt under Novo Nordisk Fondens LIFE Research Initiative. LIFE er etableret som en selvstændig erhvervsdrivende fond, der har til formål at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning og styrke børn og unges viden om og interesse for naturvidenskab. Derfor stiller LIFE-Fonden naturfaglige, temabaserede undervisningsforløb gratis til rådighed for skoler i hele Danmark, hvor eleverne arbejder undersøgelsesbaseret med virkelighedsnære problemstillinger. Forløbene udvikles i tæt samarbejde mellem virksomheder, forskningsmiljøer og skoler.

Fakta

Projekttitel: Lasting impact of large-scale science education initiatives

Projektledere: 

Simon Calmar Andersen, professor ved Institut for Statskundskab og leder af TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

Ulrik Hvidman, forsknings- og analysechef, VIVE

Projektdeltagere:

Alexander Koch, professor ved Institut for Økonomi og fellow ved TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

Kristoffer Ibsen, ph.d.-studerende, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Morten Hjortskov Larsen, seniorforsker ved VIVE og fellow ved TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet

Læs mere: Novo Nordisk Fonden: Millionbevillinger til forskning i, hvordan børn bedst lærer science

Nyhedsarkiv