Simon Calmar Andersen i Deadline om betydningen af skoledagens længde

09.08.2017 | Mette Vad Andersen

Antallet af undervisningstimer har en dokumenteret effekt på elevernes faglige udbytte, så forsøg med kortere skoledage risikerer at gå ud over elevernes læring (DR2).

Siden folkeskolereformen i 2014 medførte en længere og mere varieret skoledag, har skoledagens længde været omdiskuteret. Fra det kommende skoleår har Undervisningsministeriet igangsat forsøg med kortere skoledage på 50 folkeskoler. I en debat med Andreas Rasch-Christensen fra Via University College i Deadline den 8. august 2017 mindede professor Simon Calmar Andersen om, at en kortere skoledag risikerer at gå ud over elevernes læring. Der er nemlig solid dokumentation for, at flere undervisningstimer øger elevernes læring. Et stort lodtrækningsforsøg gennemført af TrygFondens Børneforskningscenter blandt elever i 4. klasse på 126 skoler viser, at fire ekstra lektioner i dansk og ’almen sprogforståelse’ om ugen i en periode på 16 uger forbedrer elevernes læsefærdigheder i dansk markant. Sammenligner man med effekten af at have to lærere i undervisningen, hvilket TrygFondens Børneforskningscenter har undersøgt i et andet lodtrækningsforsøg omkring tolærerordninger, har ekstra undervisningstimer den største effekt. Derfor konkluderer Simon Calmar Andersen, at "Vi kan se, at eleverne lærer mere af at have en ekstra lærer i klassen, men det er bare ikke nær så effektivt at have én time med to lærere som at have to timer med én lærer." Se hele indslaget i Deadline på DR’s hjemmeside.

I pressen