Politiken: Turboforløb skal hjælpe udfordrede elever videre i livet

Mere end hver fjerde elev i 8. klasse er i år blevet erklæret ikke-uddannelsesparat. Dem skylder vi en bedre indsats. (Politiken)

06.04.2016 | Mathias Bukh Vestergaard

Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby, har skrevet et debatindlæg, hvori hun nævner nogle af de fordele, der er ved at tilbyde fagligt udfordrede unge et intensivt undervisningsforløb. Eller turboforløb, som de også kaldes. I årets satspulje er der blevet tilføjet penge til, at kommunerne kan blive understøttet i at tilbyde turboforløbene, og ikke mindst til, at der kan blive forsket i effekterne. Det sidste skal TrygFondens Børneforskningscenter hjælpe til med, og du kan læse mere om forskningsprojektet på vores projektside.

Du kan også læse hele debatindlægget her (06.04.2016).

I pressen