Lokalavisen Aarhus: Sprog-screening af børn bliver undersøgt

Nyt forskningssamarbejde mellem Aarhus Kommune og TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet skal undersøge effekten af, at elever i Aarhus bliver sprogscreenet og eventuelt henvist til en anden skole. (Lokalavisen Aarhus)

26.06.2014 | Mathias Bukh Vestergaard

Foto: Martin Gravgaard Fotografi

Lokalavisen Aarhus gør i en lille notits opmærksom på, at TrygFondens Børneforskningscenter i samarbejde med Aarhus Kommune er gået i gang med at undersøge, hvilke effekter det har at sprogscreene og eventuelt henvise tosprogede børn til andre skoler.

Du kan finde hele artiklen på Lokalavisen Aarhus' hjemmeside (26.06.2014). Du kan også vælge at læse mere om projektet Skolehenvisningspolitik for børn med dansk som andetsprog på vores projektside

I pressen