Lodtrækningsforsøg skaber sikrere viden om effekten af turboforløb

Weekendavisen: Artiklen ”Turboløsninger” giver et godt indblik i forskningen i effekterne af korte og intensive undervisningsforløb til elever med problemer. Professor Alexander Koch, som deltager i TrygFondens Børneforskningscenters evaluering af de såkaldte turboforløb, forklarer i artiklen, hvorfor det er vigtigt at lave lodtrækningsforsøg, når indsatserne er modne til det.

09.04.2019 | Lone Amdi Boisen

Weekendavisen bragte d. 5. april en artikel om de såkaldte turboforløb, hvor man i en periode tager elever med problemer ud af de vante rammer og giver dem et intensivt undervisningsforløb for at løfte dem fagligt, socialt og personligt.  

Af artiklen fremgår det, at hvor der i starten var store forhåbninger til effekten af turboforløb som for eksempel LøkkeFondens ”DrengeAkademiet” og Egmont Fondens ”Lær for Livet”, er der nu både blandt forskere og praktikere mere moderate forventninger til, hvor meget man kan løfte elever via korte og intensive undervisningsforløb. Det gælder, hvad enten man sigter på at løfte eleverne ved at træne læsning og matematik eller ved at styrke væsentlige karaktertræk hos eleverne som ihærdighed, selvkontrol og indstilling.

De ændrede forventninger skyldes ifølge avisen, at forskere har haft svært ved at dokumentere effekten af de korte og intensive undervisningsforløb. Det skyldes blandt andet, at den indledende forskning ikke er lavet som lodtrækningsforsøg, hvor man ved lodtrækning inddeler eleverne i en deltagergruppe og en sammenligningsgruppe, så man ved, at en eventuel effekt skyldes turboforløbet og ikke særlige træk ved de elever, som deltager i forsøget.

Forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter er imidlertid i gang med at undersøge effekterne af de turboforløb, der blev igangsat med satspuljeaftalen for 2016, hvor regeringen bevilligede 20 mio. kr. til at rulle turboforløb ud på danske skoler. Med i forskergruppen er Alexander Koch, professor i økonomi, og han forklarer i Weekendavisen, hvorfor det er væsentligt at lave lodtrækningsforsøg, når indsatserne er modne til det:

”Man kan sagtens lære meget af erfaringerne fra tidligere studier og evalueringer af indsatser, for man er nødt til at have en idé om, hvilke typer indsatser det kunne være interessant at teste, hvis man vil lave et lodtrækningsforsøg. Men man kan ikke sige noget om, hvorvidt er er en statistisk signifikant effekt af et forløb, hvis man for eksempel bare har udforsket en masse forskellige hypoteser på et lille antal deltagere eller ikke har en kontrolgruppe at sammenligne med”.

Foreløbige resultater rummer positive takter

Foreløbige resultater fra TrygFondens Børneforskningscenters lodtrækningsforsøg viser, at turboforløb for fagligt udsatte elever har positive korttidseffekter på elevernes læseforståelse målt ved de nationale test i dansk, som eleverne har taget umiddelbart efter forløbet. Resultaterne er dog kun foreløbige og kan stadig nå at ændre sig, da forskerne kører sidste runde forsøg i år, og alle data derfor ikke er kommet ind, fortæller Alexander Koch til Weekendavisen.

Turboforløbene i lodtrækningsforsøget adskiller desuden sig fra LøkkeFondens og EgmontFondens forløb ved, at deltagerne ikke er direkte sammenlignelige, og at forløbene foregår på elevernes egne skoler med lærere og pædagoger herfra. De kan derfor ikke umiddelbart sig noget om effekten af Løkkefondens og Egmontfondens forløb.  

Læs mere

Andreas Boas: Turboløsninger. I Weekendavisen d. 5. april 2019

Projektside: Forsøg med turboforløb for fagligt udsatte elever

I pressen