Kronik: De nationale test måler udmærket og bidrager til vigtige forskningsresultater

Som forskere inden for uddannelsesområdet finder vi det glædeligt, hvis de nationale test kan gøres endnu mere præcise. Men i en ny evaluering af de nationale test giver Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner en misvisende fremstilling af de nationale tests målesikkerhed og drager urimelige konklusioner heraf.

14.05.2019 | Lone Amdi Boisen

I en kronik i Politiken d. 14. maj 2019 går 32 forskere i rette med Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner, der i en ny evaluering af de nationale test konkluderer, at testene måler usikkert og forkert, og at anvendelsen af de nationale test derfor bør stilles i bero, og alle beslutninger og forskningsresultater baseret på dem tages op til revision.

De 32 forskere kalder Bundsgaard og Kreiners konklusioner forhastede og potentielt skadelige og påviser, at de er baseret på en misvisende fremstilling af de nationale tests målesikkerhed.

Kronik: De nationale test måler udmærket og bidrager til vigtige forskningsresultater. Bragt i Politiken d. 14. maj 2019 

Læs kronikken i en word-udgave

Se de 32 forskere bag kronikken, mange med tilknytning til TrygFondens Børneforskningscenter

I pressen