Kommunernes Landsforening: Udsatte børns skolegang skal styrkes

Satspuljepartierne har afsat 35,6 mio. kr. over fire år til at finde svar på, hvordan fagligheden kan løftes hos udsatte børn. Det skal ske via et landsdækkende forsøgsprogram, der går på tværs af folkeskole- og socialområdet. (Kommunernes Landsforening)

Foto: Martin Gravgaard Fotografi

I en nyhed skriver Kommunernes Landsforening om de to nye skoleunderstøttende projekter, Klub Penalhus og Makkerlæsning, som satspuljepartierne netop har besluttet at afsætte midler til. TrygFondens Børneforskningscenter er med til at evaluere effekterne af indsaterne, der ifølge international forskning har vist sig at have positiv betydning for anbragte børns faglige niveau.

Du kan finde hele artiklen på Kommunernes Landsforenings hjemmeside (11.03.2015). Du kan også vælge at læse mere om projektet Skoleunderstøttende indsatser på vores projektside