folkeskolen.dk: Ny forskning skal forebygge skolefravær

Hver femte danske skoleelev har haft ulovligt fravær fra skolen mere end ti gange inden for det seneste år, og der er i øjeblikket meget lidt viden om, præcis hvordan man kan støtte indgreb mod skolefravær. (folkeskolen.dk)

Foto: Martin Gravgaard Fotografi

"Skolefravær kan være et tidligt tegn på, at en elev ender med at droppe ud af skolen", siger professor Mikael Thastum i en artikel på folkeskolen.dk, og derfor vil TrygFondens Børneforskningscenter undersøge, hvilke faktorer, der i særlig grad medfører øget skolefravær.

Du kan finde hele artiklen på folkeskolen.dk (09.01.2013). Du kan også vælge at læse mere om Skolefraværsundersøgelsen og Skolefraværsinterventioner - et litteraturstudie på vores projektsider.