Dorthe Bleses og Simon Calmar Andersen i Videnskab.dk omkring interventionsforskning

I en artikelrække omkring interventionsforsking i Videnskab.dk, har Dorthe Bleses og Simon Calmar Andersen fra TrygFondens Børneforskningscenter uddybet, hvordan de arbejder med udvikling af interventioner, der gerne skal komme velfærdssamfundet til gavn.

29.08.2017 | Mette Vad Andersen

Dorthe Bleses og Simon Calmar Andersen kommer blandt andet ind på, hvilke overvejelser man som forsker skal gøre sig, når man skal udvikle en indsats eller finde frem til, om en indsats virker.

Læs hele artiklen fra Videnskab.dk her.

I pressen