Berlingske: Turboforløb kan samle fagligt svage elever op igen

Intensive læringsforløb hjælper fagligt svage elever med at klare sig bedre i folkeskolen, viser studie. (Berlingske)

26.02.2016 | Mathias Bukh Vestergaard

De såkaldte turboforløb, hvor fagligt udfordrede elever får intensiv undervisning ved siden af deres normale undervisningstid i klasselokalet, synes at have positive effekter på den enkelte elev. Det viser et studie, som forskere fra Aarhus Universitet har foretaget. I studiet er en række tidligere forskningsprojekter blev vendt og drejet, og konklusionen er altså, at undervisningsforløbene alt i alt kan være med til at gøre eleverne mere uddannelsesparate. Dette har givet anledning til, at der i årets satspulje er blevet afsat penge til at foretage et forsøgsprojekt med disse turborforløb - et projekt, som TrygFondens Børneforskningscenter er med til at foretage.

Du kan læse hele Berlingskes artikel her (26.02.2016). Du kan også vælge at læse mere om turboforløbsprojektet.

I pressen